Hulpvormen

Psychosociale hulpverlening

Er is sprake van een combinatie van psychische en sociale problemen die tot lichamelijke klachten leiden, zoals piekeren, hoofdpijn, vermoeidheid, hartkloppingen, slecht slapen, concentratieproblemen en burn-out. Deze klachten worden vaak veroorzaakt door nare gebeurtenissen die het leven onomkeerbaar verstoren. Bijvoorbeeld: het plotselinge overlijden van een dierbare, het verlies van werk, ziek worden of meer geleidelijk door langdurige stresserende (jeugd)ervaringen, zoals pesterijen. Ik bied begeleiding bij de psychische, emotionele en de sociale gevolgen door met u te werken aan datgene waar u het meest last van ervaart in het hier en nu. Samen het probleem aanpakken door het inzetten van de eigen kracht, talent, creativiteit, wijsheid en – indien nodig – de sociale omgeving om zo tot herstel te komen. Het aantal gesprekken is afhankelijk van de mate van verstoring en vindt plaats in overleg met u.

Verlies- en rouwtherapie

Dit is een specialistische vorm van psychosociale hulpverlening. De meeste mensen beschikken over de benodigde veerkracht om met de gevolgen van (zelfs ernstige) verliezen om te gaan. Soms lukt dit niet goed, omdat er onvoldoende persoonlijke en/of sociale hulpbronnen beschikbaar zijn om hier goed mee om te kunnen gaan. Dan kan het rouwproces gaan stagneren en ontstaat er een disbalans. In dat geval kan tijdelijke ondersteuning nodig zijn. Het doel is om tot herstel van de balans te komen na het ingrijpende verlies. De focus ligt hierbij op persoonsgericht in plaats van probleemgericht werken. Ik bouw hiervoor een therapeutische werkrelatie met u op. Vanuit een inventarisatie van de verliesimpact, coping vaardigheden en support (Aandacht driehoek bij rouw van De Mönnink) ontwikkel ik in samenspraak met u een behandelplan om uw vaardigheden en support vanuit het netwerk te versterken. Het ervaren, onder woorden brengen en integreren van de verliesgebeurtenissen in uw leven is vaak een complex en ‘traag’ proces van vallen en opstaan. Zingevingsvragen zijn hierbij ook aan de orde. Dit proces verloopt bij ieder mens op eigen wijze en daarom bied ik hulp op maat. Ik sta u bij in uw zoektocht naar het hervinden en vasthouden van een gezonde balans, waarbij geoefend kan worden met nieuwe emoties, gedachten en gedrag. De duur van de therapie is afgestemd op uw proces en vindt eveneens in overleg met u plaats.

Coaching

Dit is de lichtste vorm van de psychosociale hulpverlening met een preventieve werking. U heeft een enkelvoudige hulpvraag op een voor u lastig gebied. Door middel van een onderhoudend contact in perioden dat u het nodig heeft, speel ik hierop in door middel van het bieden van een luisterend oor en /of het geven van enkele adviezen of handvatten. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een vraag op het gebied van het ordenen van gedachten, het maken van een keuze op een bepaald gebied, het stellen van grenzen en het beter voor uzelf leren opkomen naar uw omgeving toe.

Heeft u ook problemen of een vraag? Neem dan contact met mij op.