Over mij

psychosociaal therapeut

Leer mij beter kennen

Mijn naam is Juliette Kaag. Ik ben geboren en opgegroeid in Noord Holland. Toen ik trouwde kwam ik in Schagen en na mijn echtscheiding ben ik hier blijven wonen. Ik heb twee zonen, een schoondochter en een kleindochter. Eerst werkte ik zo’n 12 ½ jaar op de afdeling Welzijn van een gemeente. Pas op latere leeftijd kwam ik erachter dat ik meer wilde betekenen voor mensen die het moeilijk hadden in hun leven. Daarom startte ik met de HBO opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Deze opleiding maakte ik af en ik ging werken bij een organisatie voor mensen met een beperking. Daar sprak ik vele cliënten die te maken hadden met verlies van hun fysieke en/of cognitieve gesteldheid of dat van hun kind. Uiteindelijk werkte ik ook hier 12 ½ jaar. Vervolgens deed ik de post HBO opleiding Jeugd Gezin en Context (volgens de contextuele theorie van I. Nagy) en de post HBO opleiding Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding.

Ik ging werken bij een jeugdzorgorganisatie als intensief ambulant hulpverlener in gezinnen met meervoudige problemen. Ook hier merkte ik dat veel cliënten te maken hadden met allerlei verliezen in hun leven, zoals een echtscheiding en het opgroeien in een onveilige situatie. Vaak hadden deze verliezen een grote impact op hen en deed het veel met hun eigenwaarde en gevoel voor rechtvaardigheid. Zelf heb ik ook meerdere verliezen in mijn leven gekend. Lange tijd worstelde ik daarmee. Uiteindelijk leerde ik daar met vallen en opstaan mee  omgaan. Deze persoonlijke en werkervaringen maakten dat ik besloot om de 3-jarige post HBO opleiding Verlies- en Rouwtherapie te gaan doen. Bij deze jeugdzorgorganisatie werk ik nu meer dan 12 ½ jaar en alweer 3 jaar daarvan als verlies- en rouw therapeut. In mijn eigen praktijk leven na verlies en rouw richt ik me op iedereen, die een of meerdere verliezen heeft meegemaakt en die het op eigen kracht niet goed lukt om het leven daarna weer op te pakken. Ik bied  een luisterend oor en help hen ‘op verhaal’ te komen. Vanuit een gevoel van veiligheid gaan we samen op weg naar het anders leren vasthouden van diegene of datgene wat is verloren.

Door middel van inzicht geven en bewust worden, is het doel om weer balans te vinden tussen het verwerken van het verlies of de verliezen en de bijbehorende gevoelens én het weer vorm geven aan het eigen leven voor nu en de (nabije) toekomst. Mijn kernwaarden zijn: Integer, betrokken, betrouwbaar en zo is ook mijn aanpak. Ik ben met name gespecialiseerd in verliezen op het gebied van overlijden, echtscheiding en gezondheid. Daar ligt ook mijn affiniteit.

Ik ben SKJ geregistreerd. Daarnaast sta ik ingeschreven bij de beroepsvereniging het NVPA, dat mij de specialisaties verlies- en rouwtherapie en contextuele therapie heeft toegekend.

Ontevreden over de geleverde zorg. Ik wil met u de oorzaak daarvan wegnemen om te voorkomen dat wat u dwarszit, blijft voortduren of zich herhaalt. Welke stappen kunt u zetten? Praat hier met mij over. Dit kan ook samen met een wettelijk vertegenwoordiger. U kunt uw vragen of bezwaren eventueel ook telefonisch of per e-mail aan mij voorleggen. Ik kan dan  meer informatie geven en/of de behandeling nogmaals uitleggen. Ook voor mij is het belangrijk te weten dat er vragen zijn over de behandeling of dat er iets niet goed gegaan is. Als u er met mij niet uitkomt, kunt u contact opnemen met de beroepsvereniging het NVPA. De beroepsvereniging bespreekt met u de ontstane situatie en geeft aan welke mogelijkheden er zijn. Dit gesprek is vertrouwelijk.  Wanneer u een klacht wilt indienen, kunt u het klachten-informatieformulier invullen. Dit formulier is strikt vertrouwelijk en wordt alleen gebruikt om de klachtenfunctionaris en/of de geschilleninstantie te informeren. In dit formulier kunt u uw gegevens invullen en de klacht omschrijven. Nadat u het formulier op uw scherm (digitaal) ingevuld heeft kunt u het printen en in een gesloten enveloppe opsturen aan het secretariaat van het NVPA, postbus 351, 5400 AJ Uden. U kunt het ook opslaan en per e-mail aan het NVPA toesturen: klachten@nvpa.org. NB: De datum van het formulier past zich automatisch aan als u het formulier print! Alleen met uw toestemming stuurt het NVPA uw klacht vervolgens door naar de coördinator van het kenniscentrum voor klachten en geschillen in de complementaire zorg, het SCAG (klik voor meer informatie). Dit is een poule van onafhankelijke klachtenfunctionarissen. Ik ben aangesloten bij het SCAG.

Ook sta ik vermeld in het RBCZ. De ontwikkelingen in mijn vakgebied volg ik door bijscholing en intervisie. Mijn netwerk bestaat uit professionals waarmee ik kennis en ervaringen deel.