Over mij

psychosociaal therapeut

Leer mij beter kennen

Mijn naam is Juliette Kaag. Ik ben geboren en opgegroeid in Noord Holland. Toen ik trouwde kwam ik in Schagen en na mijn echtscheiding ben ik hier blijven wonen. Ik heb twee zonen en een schoondochter. Eerst werkte ik zo’n 12 ½ jaar op de afdeling Welzijn van een gemeente. Pas op latere leeftijd kwam ik erachter dat ik meer wilde betekenen voor mensen die het moeilijk hadden in hun leven. Daarom startte ik met de HBO opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Deze opleiding maakte ik af en ik ging werken bij een organisatie voor mensen met een beperking. Daar sprak ik vele cliënten die te maken hadden met verlies van hun fysieke en/of cognitieve gesteldheid of dat van hun kind. Uiteindelijk werkte ik ook hier 12 ½ jaar. Vervolgens deed ik de post HBO opleiding Jeugd Gezin en Context (volgens de contextuele theorie van I. Nagy) en de post HBO opleiding Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding.

Ik ging werken bij een jeugdzorgorganisatie als intensief ambulant hulpverlener in gezinnen met meervoudige problemen. Ook hier merkte ik dat veel cliënten te maken hadden met allerlei verliezen in hun leven, zoals een echtscheiding en het opgroeien in een onveilige situatie. Vaak hadden deze verliezen een grote impact op hen en deed het veel met hun eigenwaarde en gevoel voor rechtvaardigheid. Zelf heb ik ook meerdere verliezen in mijn leven gekend. Lange tijd worstelde ik daarmee. Uiteindelijk leerde ik daar met vallen en opstaan mee  omgaan. Deze persoonlijke en werkervaringen maakten dat ik besloot om de 3-jarige post HBO opleiding Verlies- en Rouwtherapie te gaan doen. Bij deze jeugdzorgorganisatie werk ik nu meer dan 12 ½ jaar en alweer 3 jaar daarvan als verlies- en rouw therapeut. In mijn eigen praktijk leven na verlies en rouw richt ik me op iedereen, die een of meerdere verliezen heeft meegemaakt en die het op eigen kracht niet goed lukt om het leven daarna weer op te pakken. Ik bied  een luisterend oor en help hen ‘op verhaal’ te komen. Vanuit een gevoel van veiligheid gaan we samen op weg naar het anders leren vasthouden van diegene of datgene wat is verloren.

Door middel van inzicht geven en bewust worden, is het doel om weer balans te vinden tussen het verwerken van het verlies of de verliezen en de bijbehorende gevoelens én het weer vorm geven aan het eigen leven voor nu en de (nabije) toekomst. Mijn kernwaarden zijn: Integer, betrokken, betrouwbaar en zo is ook mijn aanpak. Ik ben met name gespecialiseerd in verliezen op het gebied van overlijden, echtscheiding en gezondheid. Daar ligt ook mijn affiniteit.

Ik ben SKJ geregistreerd. Daarnaast sta ik ingeschreven bij de beroepsvereniging het NVPA, dat mij de specialisaties verlies- en rouwtherapie en contextuele therapie heeft toegekend. Ook ben ik aangesloten bij het SCAG, het kenniscentrum voor klachten en geschillen in de complementaire zorg (klik voor meer informatie) Als de inzet van een klachtenfunctionaris uw klacht niet heeft opgelost, kunt u de klacht voor een oordeel voorleggen aan deze geschillencommissie.

Ook sta ik vermeld in het RBCZ. De ontwikkelingen in mijn vakgebied volg ik door bijscholing en intervisie. Mijn netwerk bestaat uit professionals waarmee ik kennis en ervaringen deel.