Visie

Wat is mijn visie

De meeste mensen lukt het om na een verlies hun balans zelf te hervinden met behulp van het eigen netwerk. Waar mogelijk verdient deze zelfstandige aanpak voorkeur boven professionele inmenging. Dit, om te voorkomen dat verlies ten onrechte geproblematiseerd wordt. Wanneer het echter niet of onvoldoende lukt om het rouwproces vorm te geven, kan professionele verlies- en rouwtherapie ondersteunen om als nog het gezonde proces op gang te helpen en evenwicht te (her)vinden.

Iets uitspreken geeft een bestaan aan wat het in stilte niet had” (Jonathan Safran Foer).

De basis van mijn hulpverlening voor mij is de kijk van C. Rogers, psycholoog en psychotherapeut en  A. Maslow, grondlegger van de humanistische psychologie. Rogers ging ervan uit dat alle mensen zich bevinden in een voortdurend veranderende wereld waarin zij centraal staan. We reageren op die wereld zoals we dit ervaren en waarnemen en hebben het streven om onszelf in stand te houden. Rogers accepteerde de client zonder enig negatief oordeel betreffende zijn fundamentele waarden. Ik sluit aan bij aan uw belevingswereld en bouw een vertrouwens- en samenwerkingsrelatie met u op. Daarbij heb ik aandacht voor eventuele verliezen die zich in vorige generaties van uw familie hebben voorgedaan en mogelijk nog doorwerken op uw eigen rouwproces (contextuele therapie van I. Nagy).